Sustainability

Vizija održivosti

Vizija održivosti Korporativna društvena odgovornost

Vjerujemo da život ljudi treba obogatiti radom na Micen-u i sa njim. Vraćamo zajednicama u kojima naši ljudi žive i rade, a naše osnovne vrijednosti sažete su u dvije riječi - povjerenje i poštovanje. Članovima našeg tima povjereno je da preuzmu inicijativu, postavljaju pitanja i budu odvažni. Poštujemo se kao pojedinci, poštujemo planetu koju njegujemo i korektno se odnosimo prema svim dionicima i partnerima.