design-bg

Regulatorna podrška

Regulatorna podrška

Naš prioritet je pružanje sigurnije ambalaže farmaceutskim proizvodima, kozmetičkim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu koji poštuju okoliš i ljudsko zdravlje.

Naše glavne tačke fokusa u potrošačkoj ambalaži

Novi materijali

Izbor novih ambalažnih materijala koji u potpunosti poštuju važeće propise koji se odnose na kozmetiku, ambalažu i otpadnu ambalažu i REACH.
Ostali zahtjevi se također mogu ispitati i, ako se smatraju relevantnim, uključiti u našu Politiku. Pojedinačne potrebe kupaca razmatraju se od slučaja do slučaja.

Dokumentacija

Razvili smo brojne dokumente, posebno regulatorne informativne datoteke (RIF) i dokumente o pozicijama koji su posebno dizajnirani da zadovolje potrebe naših klijenata. Ovi dokumenti se temelje na informacijama koje su dobili od naših dobavljača i potvrđeni našim internim detaljnim poznavanjem propisa.

3.Regulatory Support

Proaktivno radimo s regulatorima i drugim relevantnim dionicima na kontinuiranom poboljšanju i pojašnjavanju regulatornog okruženja.